bannerfoto2

Een korte geschiedenis

Het Hospice Waddinxveen is binnen zeer korte tijd gerealiseerd. Niet meer dan vijf jaar lagen tussen de eerste plannen en de feestelijke opening op 29 september 2017. In die tijd zijn bergen werk verzet: fondsen werven, bouwvergunningen en wijziging van het bestemmingsplan regelen, ontwerpplannen maken voor het gebouw, aannemer selecteren, inrichting uitdenken en aanschaffen, vrijwilligers werven en opleiden, en ontelbaar veel telefoontjes plegen en e-mails versturen.

Om dat allemaal voor elkaar te krijgen is op 19 april 2013 de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen (hierna: Stichting VHW) opgericht.

Fondsenwerving
Eén van de eerste zorgen van de Stichting VHW was: de financiën. Er was (en is) uiteraard veel geld nodig voor het gebouw, de inrichting en de exploitatie van het hospice. De Stichting VHW heeft sponsors gezocht, fondsen aangeschreven en op verschillende andere manieren geld bijeen weten te brengen. Het is bijzonder om te merken hoezeer het hospice leeft bij de Waddinxveners. Veel particulieren, kerken, serviceclubs, stichtingen, zangkoren en ondernemers hebben acties op touw gezet om geld in te zamelen voor het hospice. Anderen hebben bijgedragen in natura en veel middenstanders hebben ruimhartig korting gegeven op aankopen die het hospice deed. Een heel bijzondere gift kwam van een Waddinxveens echtpaar dat ons de grond schonk waarop het hospice gebouwd kon worden.

Wilt u ook bijdragen aan het Hospice Waddinxveen? Doe dan een donatie. We zijn u dankbaar!

Samenwerking met het Hospice Gouda
Gouda heeft al sinds 2002 een hospice, behorend tot Steun . Midden Holland. Zodra duidelijk werd dat er in Waddinxveen een hospice zou komen, besloten het Hospice Gouda en de Stichting VHW om de krachten te bundelen. In de loop van de tijd, vooral de laatste jaren, heeft het Hospice Gouda regelmatig mensen moeten teleurstellen, omdat er op dat moment geen plaats was. Er blijkt een groeiende behoefte te zijn aan beschikbare gastenkamers. Door de samenwerking met Waddinxveen wordt het aantal gastenkamers verdubbeld. En Waddinxveen wilde graag gebruikmaken van de grote expertise die het Hospice Gouda in de loop van de jaren heeft opgebouwd. Daarom hebben de hospices gekozen voor de volgende taakverdeling: de Stichting VHW zorgt voor de grond en het gebouw, compleet met inrichting, en Steun . Midden Holland zorgt voor de exploitatie van het hospice en betaalt een bescheiden huur aan de Stichting VHW. Steun . Midden Holland coördineert de dagelijkse gang van zaken en zorgt voor de aansturing, opleiding en bijscholing van de vrijwilligers.

De eerste lichting vrijwilligers
Zelfs nog voordat er één paal in de grond was geslagen, is de Stichting VHW begonnen met de werving van vrijwilligers. Een hospice draait op vrijwilligers, zonder hun inzet en toewijding gaat het niet. Een aantal vrijwilligers had al ervaring in de zorg, maar dat gold lang niet voor iedereen. De vrijwilligers kregen daarom een opleiding, georganiseerd door het Steun . Midden Holland en betaald door de Stichting VHW. De opleiding bestond uit een aantal trainingen en een trainingsweekend. In augustus 2017 kreeg de eerste lichting van ongeveer 50 vrijwilligers hun certificaat.

Het ontwerp en de inrichting
Het hospice is dan wel een bijna-thuis-huis, maar het is geen standaard woning. Een aantal bezoeken bij andere hospices en gesprekken met deskundigen leverden een flinke wensenlijst op. Het huis moet bijvoorbeeld toegankelijk zijn voor rolstoelen, brandveilig, het moet uitnodigend zijn maar ook privacy bieden, er moeten niet alleen gastenkamers komen, maar ook een logeerkamer, was- en strijkruimte, woonkamer, keuken, berging en kantoorruimte. De architect, Roel Visser, heeft al die wensen vertaald in een prachtig ontwerp.

Eind 2016 werd de eerste paal geslagen en in juli 2017 werd het gebouw opgeleverd. Toen kon het huis worden ingericht, de keuken werd geplaatst, vloerbedekking gelegd, kasten gemonteerd, gordijnen opgehangen en de meubels werden op hun plaats gezet. Tegelijkertijd werd buiten de tuin aangelegd.

De inrichting moest esthetisch en praktisch zijn. Het hospice wilde een warme, huiselijke sfeer creëren waarin de gasten en vrijwilligers zich volledig op hun gemak voelen. Dat was de opdracht aan de binnenhuisarchitect. In nauw overleg met de Stichting VHW en de coördinatoren heeft zij een eigentijdse, functionele en sfeervolle inrichting ontworpen voor het hospice. De gemeenschappelijke huiskamer is gezellig, met warme kleuren en een parketvloer. De gastenkamers zijn meer ingetogen ingericht met neutrale kleuren en accessoires. Hierdoor hebben de gasten de mogelijkheid om met persoonlijke spullen een eigen, vertrouwde ruimte te creëren.