bannerfoto2

Cheque voor Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen

Afbeelding1Op 13 mei jl. was er weer de jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd door Wijkgemeente 't Spectrum van de Protestantse Gemeente te Waddinxveen. Geholpen door prachtig weer en belangstelling van veel kopers werd er weer veel geld opgehaald. De Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen was een van de vier begunstigden om uit de opbrengst een mooi bedrag te mogen ontvangen. 
De Vrienden willen dit geld graag gebruiken voor de realisatie van een 5e kamer in het hospicegebouw aan de Florijnlaan te Waddinxveen.
 
Op woensdagmiddag 28 juni werd tijdens een prettige bijeenkomst een  cheque ad € 1.700.- overhandigd aan het bestuur van de Vrienden, die daar zeer erkentelijk mee waren.

Twintig dames breien € 750 bijeen

Gift handwerkgroep Waddinxveen

Hospice Waddinxveen ontvangt gift

IMG 9238VAC Waddinxveen is een Vrijwillige Adviescommissie (VAC) voor de woningbouw en is ontstaan uit een initiatief  van de Vrouwenraad Waddinxveen in 2003. Op 8 januari 2004 is het Convenant met de gemeente Waddinxveen getekend door burgemeester Fedde Jonkman en de voorzitter van de Stichting Bep Vermeij.
 
De Adviescommissie houdt op te bestaan, zo vertelde penningmeester Cees van Yperen.
Voor het geld dat nog op de bankrekening staat werd naar een goed doel gezocht.
Na kort overleg werd besloten dat de stichting Vrienden Hospice Waddinxveen beloond zou worden voor haar lange en humane  activiteiten in Waddinxveen en omgeving.
 
Op dinsdagmoren 20 december 2022 kwamen de partijen bij elkaar in het pand van de hospice Waddinxveen en werd de cheque ad € 1.250.- overhandigd aan het bestuur van de Vrienden, die daar zeer verheugd over waren.

Meer artikelen...